Personlig Träning & Kost

En personlig tränare hjälper dig med din träning oavsett mål och träningserfarenhet.
Vill du träna intensivt? I grupp, tillsammans med en vän eller på egen hand?
Vi har flera olika PT-paket för att möta just dina behov!

  • Din träningsbakgrund och eventuella sjukdomar/skadeproblem
  • Din livssituation ser ut och vilka möjligheter du har att träna.
  • Vilka resultat du vill uppnå eller vilka mål du vill sätta upp.
    Kontakta oss

Våra PT/Kost personal:
bm-bra