Vår barnhörna finns nu för alla barn med tv/xbox och leksaker medan föräldrarna gymmar